A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a KEHOP-1.1.0-15-2016-00004 azonosítószámú pályázat keretén belül 490.795.769 Ft európai uniós támogatást nyert a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program „Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezés, informatikai és monitoring fejlesztés” c. pályázati kiíráson. A projekt 100%-os támogatási intenzitású, fizikai befejezésének tervezett napja 2018. január 31.

A projekt célja, hogy a globális klímavédelmi törekvésekkel összhangban csökkenjen hazánk fluortartalmú üvegházhatású gáz (a továbbiakban: F-ÜHG) kibocsátása, s ezen keresztül mérséklődjenek a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai. Az uniós elvárásoknak eleget téve az F-ÜHG kibocsátásról egységes monitoring és nyilvántartási rendszer felállítása, Klímagáz adatbázis működtetése szükséges. A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által üzemeltetett Adatbázishoz 21 modul kerül lefejlesztésre a projekt keretében.

Az Adatbázis a Hatóság a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Kormányrendeletben meghatározott hatáskörébe tartozó feladatok ellátásához és végrehajtásához, valamint a közhiteles nyilvántartásnak minősülő adatok kezeléséhez szükséges és nélkülözhetetlen berendezés- hűtőkör- és adatnyilvántartó, számlázási, valamint személy- és cégképesítő rendszere. Nyilvántartja az F-ÜHG-t tartalmazó vagy azzal működtetett rendszereket, azok címkézését, kötelező szivárgásvizsgálatának elvégzését és igazolását, a hűtőköri beavatkozásokat az F-ÜHG-ra vonatkozó típusonként, fajtánként és a felhasználás jellege szerint, továbbá az F-ÜHG-t tartalmazó és ezzel előtöltött berendezések forgalomba hozatalát, továbbá a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról szóló 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet szerinti képesítteti minőséggel rendelkező személyeket.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

  1. Adatbázis fejlesztése,
  2. Adatbázishoz kapcsolódó helyszíni mérésekhez és ellenőrzésekhez szükséges eszközök beszerzése,
  3. Adatbázishoz kapcsolódó szemléletformálás keretében demonstrációs labor kialakítása, mobil demonstrációs állomás kialakítása, megyei tájékoztató fórumok és szakmai workshopok lebonyolítása.

 

A projektben megvalósuló szemléletformálási tevékenység részeként az Adatbázis felhasználóinak megyei tájékoztató fórumok és workshopok kerülnek megrendezésre. A rendezvények célja, hogy tájékoztatást nyújtsanak a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók, valamint az egyéb érintett célcsoportok számára az Adatbázis működésérő, továbbá hogy az F-ÜHG-val kapcsolatos tevékenységet folytatók körében ismertté váljanak az uniós és hazai jogi szabályozások és az azokból adódó kötelezettségek.

Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy az ország több pontján megrendezésre kerülő tájékoztató fórumok és szakmai workshopok lebonyolításáról a későbbiekben itt találnak pontos információkat (helyszínek, időpontok, programok, jelentkezési lap).

 

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság