Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia

Az üvegházhatású gázok és légszennyező anyagok kibocsátási leltárai

ÜHG kibocsátási leltár (National Inventory Submissions 2015)

Légszennyező anyagok kibocsátása (Központi Statisztikai Hivatal adatai)

Fluortartalmú üvegházhatású gázok (F-Gázok) előállítása, eladása és kibocsátása (Production, sales and emissions of fluorinated greenhouse gases (F-gases)

Ózonréteg lebontó anyagok előállítása és felhasználása (Production and consumption of ozone-depleting substances)

Az Európai Bizottság F-Gázzal kapcsolatos stratégiája

Az Európai Bizottság F-gázzal kapcsolatos útmutatói, statisztikái

Az 517/2014/EU szerinti határértéket meghaladó, EU-ba történő F-gáz importra vonatkozó jelentéstételi kötelezettség valamint kvóta megszerzéséhez kapcsolódó információk

Az Európai Bizottság Ózonréteget Lebontó Anyagokkal (ORLA) kapcsolatos stratégiája, dokumentumai