Tájékoztató Megfelelési nyilatkozatról

Publikálva: 2016. október 3.

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit a Megfelelési nyilatkozattal kapcsolatos teendőiről (Klímagáz adatbázisba történő feltöltés), és annak elfogadási feltételeiről.

 

A „Megfelelési nyilatkozat” (a továbbiakban: Megfelelési nyilatkozat) megtétele és benyújtása mindazon vállalkozások számára jogszabályban előírt kötelezettség, amelyek a HR-I; HR-II; HR-III; HR-IV; MR-I; MR-II; MR-III; NK (klímagáz), VE (klímagáz) vállalkozási képesítési kategóriában kívánnak tevékenykedni. A hivatkozott kategóriákban a vállalkozások a Megfelelési nyilatkozatnak a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által történő elfogadását követően végezhetik jogszerűen a klímagázokkal kapcsolatos tevékenységeket. A kategóriákról, illetőleg a vállalkozások minősítési rendszeréről bővebben a https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/minosites_ceg.php címen tájékozódhat.

A fenti cégképesítési kategóriák felvételéhez a vállalkozásnak a Megfelelési nyilatkozatban előírt követelményeknek meg kell felelnie, beleértve a képesített foglalkoztatott személy vállalkozáshoz történő hozzárendelését is a Klímagáz adatbázisban (a továbbiakban: Adatbázis). A Megfelelési nyilatkozattal kitöltésével kapcsolatban az alábbi lépéseket követve szükséges eljárni:

1.  Az Adatbázisba (https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/ ) vállalkozói fiókjával belépve adatlapja tetején találja piros keretben, hogy „nincs megfelelési nyilatkozata eljuttatva a Nemzeti Klímavédelmi Hatósághoz”.

2.  Kattintson rá a „Képesítések kezelése” gombra.

3.  „Megfelelési nyilatkozat letöltése” szövegrészre kattintva szükséges letölteni, kinyomtatni, majd cégszerűen (egyéni vállalkozásnál személyi igazolvány másolatának megküldése, gazdasági társaságnál az aláírási címpéldány megküldése kötelező) aláírni a „Megfelelési nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot.

4.  A „nyilatkozat feltöltése” alatt „tallózás…” résznél a cégszerűen aláírt Megfelelési nyilatkozat másolatát szíveskedjen feltöltés gombra kattintva feltölteni, majd az eredeti példányt postai úton eljuttatni a Hatóság címére (1011 Budapest, Iskola utca 13.).

Kiemelendő, hogy mindaddig amíg postai úton nem érkezik meg a Hatósághoz a Megfelelési nyilatkozat eredeti példánya, a Hatóság nem fogadja el azt az Adatbázisban. Kérjük, hogy abban az esetben is küldje meg a Hatóság részére postai úton a Megfelelési nyilatkozatot, ha annak Adatbázisba való feltöltése sikertelennek bizonyul.

Klímagázokkal kapcsolatos tevékenységet Hatóság által jóváhagyott Megfelelési nyilatkozat, valamint az Adatbázisban a vállalkozáshoz rendelt, képesítéssel rendelkező foglalkoztatott megléte esetén végezhet.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 10/H. § (1) bekezdése alapján amennyiben a vállalkozás a tevékenységet nyilvántartásba vétel nélkül vagy attól eltérően végzi, azt a Hatóság klímavédelmi bírság megfizetésére kötelezi. 

Menü

Főoldal

Navigáció