A Brexit kapcsán bekövetkező változások

Publikálva: 2019. február 11.

Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kiválása a klímagázokkal kapcsolatos kötelezettségeket is érinti.

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Egyesült Királyság 2017. március 29. napján bejelentette az Európai Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát, ennek megfelelően 2019. március 30. napjától kezdődően az Egyesült Királyság „harmadik ország” lesz. A kilépés időpontjától kezdődően a fluortartalmú üvegházhatású gázok területére vonatkozó uniós szabályok – különösen a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) – már nem lesznek alkalmazandók az Egyesült Királyságra.

Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése a Rendelet hatálya alá tartozó kötelezettségeket az alábbiak szerint érinti:

1. Kvótakiosztás

A fluorozott szénhidrogének forgalomba hozatalát a Bizottság által az egyes gyártók és importőrök számára a 16. cikk (5) bekezdésével összhangban kiosztott kvóták korlátozzák. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2023&from=EN)

A kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyságban forgalomba hozott fluorozott szénhidrogének már nem tartoznak a Rendelet hatálya alá, és nem számítanak bele a Bizottság által a termelők és az importőrök számára kiosztott kvótákba.

2. Jelentéstételi kötelezettség

Az Egyesült Királyságban letelepedett, az EU-ba fluortartalmú üvegházhatású gázokat és a Rendelet II. mellékletében felsorolt gázokat exportáló vállalkozások harmadik országbeli vállalkozásnak minősülnek. Ezeknek a vállalkozásoknak az EU-val folytatott fluortartalmú üvegházhatású gáz-kereskedelmüket illetően a Rendeletben előírt vonatkozó adatokat az EU-ban letelepedett egyedüli képviselőn keresztül kell jelenteniük.

Az EU 27 tagállamában letelepedett vállalkozásoknak az egyesült királyságbeli vállalkozásokkal folytatott kereskedelmüket az EU-ba irányuló behozatalként vagy az EU-ból történő kivitelként kell jelenteniük.

Az előtöltött berendezésekben lévő fluorozott szénhidrogének importjára vonatkozó, a Rendelet 19. cikk (4) bekezdése szerinti adatokat a kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyságban letelepedett, az említett árukat az EU-ba exportáló vállalkozások már nem jelentik. Az Egyesült Királyságban letelepedett vállalkozások helyett a termékeket vagy berendezéseket az EU-ban forgalomba hozó, EU-ban letelepedett importőrnek kell bejelentenie az információkat.

A Bizottság az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésére való felkészüléssel kapcsolatos intézkedések keretében úgy módosította a jelentéstétel formáját, hogy az Egyesült Királyságban és a 27 tagú EU-ban forgalomba hozott fluorozott szénhidrogénekre vonatkozó adatbejelentés elválasztva történjék. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1992&from=EN)

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) felhívja az érintett vállalkozások figyelmét, hogy a 2018. évi jelentéstételi időszakra vonatkozó jelentésüket még a kilépés időpontja előtt nyújtsák be.

3. Képesített személyek és vállalkozások

A kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyságban kiállított képesítési igazolások és képzési igazolások már nem ismerhetők el a 27 tagú EU-ban folytatott tevékenységek tekintetében.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a „HFC Registry” adatbázissal, a kvóták kereskedelmével és a Rendelet szerinti jelentésekkel kapcsolatos ügyintézés közvetlenül az EU Bizottsággal történik (angol nyelven), a Hatóságnak ezekben az esetekben nincs közvetlen hatásköre. Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy az EU Bizottság felé a Nemzeti Kapcsolattartó az Innovációs és Technológiai Minisztérium Klímapolitikai Főosztálya.

Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésével kapcsolatos, a Rendelet hatálya alá tartozó kötelezettségekről az alábbi oldalak nyújtanak további segítséget:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/fluorinated-gases_hu.pdf (magyar nyelven)

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/fluorinated-gases_en.pdf (angol nyelven)

https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting_en (angol nyelven)

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Menü

Főoldal

Navigáció