A jövő az alacsonyabb GWP-jű hűtőközegeké

Publikálva: 2020. február 4.

2020. január 1. napjától kezdődően változik a 2 500-as vagy annál nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező fluortartalmú üvegházhatású gázok szervizcélú felhasználásának szabálya.

A fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 517/2014/EU Rendelet (a továbbiakban: 517/2014/EU Rendelet) 2020. január 1. napjától érvényes tilalmi rendelkezései jelentősen érintik a fluortartalmú üvegházhatású gázok felhasználásának szabályait is.

Az 517/2014/EU Rendelet 13. cikk (3) bekezdése alapján 2020. január 1. napjától tilos a 2 500-as vagy annál nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező fluortartalmú üvegházhatású gázokat (például R404a, R434a, HFC-143a) a legalább 40 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő hűtőközeget tartalmazó hűtőberendezések szervizeléséhez vagy karbantartásához használni.

Ez a tilalom nem vonatkozik a katonai felszerelésekre vagy a termékek – 50 °C-os hőmérséklet alá történő hűtésére tervezett berendezésekre.

2030. január 1. napjáig az említett tilalom nem vonatkozik a fluortartalmú üvegházhatású gázok következő kategóriáira:

a) azokra a legalább 2 500-as globális felmelegedési potenciállal rendelkező regenerált fluortartalmú üvegházhatású gázokra, amelyeket meglévő hűtőberendezések karbantartásához vagy szervizeléséhez használnak fel, feltéve, hogy azokat a 12. cikk (6) bekezdésének megfelelően címkével látták el.

b) a legalább 2 500-as globális felmelegedési potenciállal rendelkező újrahasznosított fluortartalmú üvegházhatású gázokra, amelyeket meglévő hűtőberendezések karbantartásához vagy szervizeléséhez használnak fel, feltéve, hogy azokat ilyen berendezésekből nyerték vissza. Az ilyen újrahasznosított gázokat csak az a vállalkozás használhatja fel, amely karbantartás vagy szervizelés részeként azokat visszanyerte, vagy amely részére a visszanyerést karbantartás vagy szervizelés részeként elvégezték.

Az említett tilalom nem vonatkozik az olyan hűtőberendezésekre, amelyek tekintetében a 11. cikk (3) bekezdése értelmében mentességet engedélyeztek.

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 1. melléklet I. bekezdés 15. pontja szerint az 517/2014/EU Rendelet 13. cikkében foglalt követelmény megszegése esetén az érintett hűtőkör névleges F-ÜHG töltetének minden megkezdett 1 tonna szén-dioxid-egyenértéke után 5000 forint, de legalább 100 000 forint klímavédelmi bírság kiszabásának van helye.

A fentiekre tekintettel javasoljuk Ügyfeleink számára az üzemeltetett alkalmazásokban lévő hűtőközegek felülvizsgálatát, regeneráltatását, illetve alternatív, alacsonyabb globális felmelegedési potenciállal rendelkező hűtőközegek használatát.

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a fluortartalmú üvegházhatású gázok felhasználásához kapcsolódó kötelezettségek ellenőrzésére.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Menü

Főoldal

Navigáció