A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet tart

Publikálva: 2022. december 14.

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tájékoztatja ügyfeleit, hogy a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján, 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet időtartama a Kormányrendelet 2. § (2) bekezdés alapján nem számít bele
- a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe,
- azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben kormányzati igazgatási szerv félként vesz részt,
- a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe,
- a kormányzati igazgatási szerv által megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe, valamint
- az e rendelet hatálya alá nem tartozó szerv előtt folyó olyan eljárás ügyintézési határidejébe, amelyben a kormányzati igazgatási szerv ügyfélként vesz részt, illetve kormányzati igazgatási szervvel szemben indult, vagy kormányzati igazgatási szerv igazgatási szünet alatti megkeresésével jár.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hatóságnál a személyes ügyfélfogadás és a telefonos ügyfélszolgálat szünetel.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a klímagáz képzésre jelentkezések elfogadása, pénzügyi jóváhagyása, valamint a képzések szünetelnek.

A Hatóság hivatali tárhelyére, valamint postacímére érkező küldemények az igazgatási szünet időtartama alatt nem kerülnek átvételre, a beadványok személyesen nem nyújthatók be.

A fentiekkel kapcsolatosan a Hatóság kéri az ügyfelek szíves megértését és együttműködését.


Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Menü

Főoldal

Navigáció