Fókuszban a klímagáz képzések

Publikálva: 2020. szeptember 17.

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság a képzési feladatok ellátásában szem előtt tartja az aktuális műszaki, tudományos elvárásokat, figyelemmel a koronavírus okozta veszélyhelyzetre.

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos európai uniós és hazai szabályozás nyomán 2015. február 18. napján létrehozott Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) – mely az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezetébe integrált, önálló főosztályi besorolással rendelkező szervezeti egység – gondoskodik a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységet folytató, folytatni kívánó természetes személyek képzési, képesítési és vizsgáztatási feladatainak ellátásáról.
Az 1005/2009/EK rendelet, az 517/2014/EU rendelet, a 2015/2067 bizottsági végrehajtási rendelet, valamint a 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet alapján a telepített hűtő-, klíma- és hőszivattyú-berendezéseken, valamint a járműklíma és szállítmányhűtő szektorban tevékenységet végző személyeknek képesítést kell szerezniük tevékenységük megkezdését megelőzően. A jogszabályi rendelkezések biztosítják, hogy a berendezések karbantartását, szervizelését megfelelő képesítéssel és szakértelemmel rendelkező szakemberek végezzék.
Ennek hatékony megvalósítása érdekében a Hatóság a 2016. évtől kezdődően a képzési feladatok ellátására képzési megállapodásokat kötött a szakképzési centrumokkal. Jelenleg a képzési feladatok ellátásában 16 szakképzési centrum működik közre.
A szakképzési centrumok gondozásában megvalósuló képzések minőségének biztosítékát a képző szervek oktatóinak szaktudása adja. A szakképzési centrumok rendelkeznek minden, a képzéshez szükséges eszközparkkal, melynek segítségével naprakész tudást szerezhetnek, illetve újíthatják meg ismereteiket a tanfolyamokon résztvevők. 
A képzés célja, hogy a hazai szakképzési rendszerben – hűtéstechnika területén, vagy egyéb képzésen – szerzett képesítés birtokában az oktatásra jelentkező olyan, szakmai és környezetvédelmi ismeretekre tegyen szert, mely által a napi munkavégzése során képes szem előtt tartani a klímavédelmi célokat, beleértve a gázok megfelelő kezelését, gazdaságos felhasználását, a rendelkezésre álló informatikai rendszer (Klímagáz adatbázis) mindennapos használatával egyidejűleg.
A képzések sikerességét mutatja, hogy 2017. évtől kezdődően ezidáig H-I. személyképesítést 1685 fő, H-II. személyképesítést 943 fő, H-III. személyképesítést 3 fő, H-IV. személyképesítést 6 fő szerzett. Jelenleg a Klímagáz adatbázisban érvényes H-I. személyképesítéssel 2965 fő, érvényes H-II. személyképesítéssel 1435 fő, érvényes H-III. személyképesítéssel 21 fő, érvényes H-IV. személyképesítéssel 10 fő rendelkezik.
A koronavírus okozta veszélyhelyzetre tekintettel, kiemelten figyelmet fordítva a fertőzés megelőzésére a Hatóság átszervezte vizsgáztatás rendjét. 2020 tavaszától kezdve a vizsgáztatás az online térben működik, a lebonyolított online klímagáz vizsgákon 828 fő vett részt. Az online vizsgáztatási rendszer gördülékenyen működik, amellyel a visszajelzések alapján az ügyfelek is elégedettek. Amennyiben a koronavírus okozta veszélyhelyzet lehetővé teszi, a klímagáz vizsgák lebonyolítása újra személyes jelenlétű formában történik majd.
A Hatóság nemcsak a képzési rendszer kereteinek kialakításával segíti a hatékony szakképzést.
Az alternatív hűtőközegek és megoldások előtérbe kerülése miatt a meglévő ismeretek bővítésére van szükség. Ennek időszerűségét felismerve a Hatóság – együttműködésben a Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetségével és a szakma szereplőivel – olyan innovatív szakmai, oktatói programot dolgozott ki, melynek részét képezi a demonstrációs és oktatólabor a Hatóság Csalogány utcai épületében, a klímagáz képzések innovatív eszközeként a Hatóság által üzemeltetett Klímagáz adatbázisban található Képzési modul részeként lefejlesztett hűtőkör-szimulációs szoftver, valamint 2020. szeptember 30. napjától az NKVH honlapján bárki számára ingyenesen elérhető új oktatási jegyzet.
Ez nemcsak azért lényeges, hogy a szakemberek tudása piacképes legyen, hanem azért is, mert az új technológiák alacsonyabb globális felmelegedési potenciállal rendelkező, vagy alternatív hűtőközegeket használnak, melynek következtében csökken a klímagáz kibocsátás. Tovább csökkenti a klímagáz kibocsátást az is, ha a gázok kezelésére jogosult képesített szakemberek a gázokat környezettudatosan kezelik.
Annak érdekében, hogy a szakemberek a megfelelő és naprakész tudás birtokában lehessenek, a Hatóság az oktatók munkáját is segíti azáltal, hogy az oktatók multiplikátor képzések keretében elsajátíthatják a klímagáz képzések tananyagát, valamint a Klímagáz adatbázist érintő informatikai fejlesztéseket.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Menü

Főoldal

Navigáció