H tarifa igényléséhez benyújtandó telepítési tanúsítvánnyal egyenértékű dokumentum

Publikálva: 2022. szeptember 21.

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy elérhető a H tarifa igényléséhez benyújtandó telepítési tanúsítvánnyal egyenértékű dokumentum.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az elmúlt időszakban több H tarifával összefüggő megkeresést is kapott, azon okból, mert számos H tarifát igénylő ügyfél az áramszolgáltató által bekért - a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015 Korm. Rendelet 22. § szerinti - telepítési tanúsítványt nem tudja benyújtani, mivel az nem áll a rendelkezésére. A dokumentum hiányának oka lehet, például az, hogy ingatlan adásvételt követően nem került a birtokába a korábbi tulajdonostól, vagy a telepítési tanúsítvány kiállítási kötelezettséget előíró szabály hatályba lépése előtt telepítették a berendezést, stb.

A telepítési tanúsítvány kiállításának célja, hogy a fluorozott üvegházhatású gázokkal előtöltött berendezések (pl.: hőszivattyúk, klímaberendezések) telepítésekor garantált legyen a szakszerű, szivárgásmentes, hosszú távon is üzembiztos működés, valamint számos forgalmazó cég a berendezések garanciáját is a telepítési tanúsítvány meglétéhez köti, továbbá az e nélkül történő berendezés-telepítés jogszerűtlen.

Mindamellet, hogy a telepítési tanúsítvány hiánya akár utalhat jogszerűtlenségre is, számos esetben a dokumentum gondatlan kezeléséhez, vagy más egyéb okhoz köthető, azonban a berendezés telepítésének szakszerű volta ezzel együtt fennáll, valamint műszaki paraméterei alapján alkalmas a H tarifa igénylésére.

A fentiekre tekintettel a Hatóság által közzétett dokumentum arra hivatott, hogy ha a telepítési tanúsítvány nem áll rendelkezésre a H tarifát igénylő ügyfeleknél, megkönnyítése az ügyintézést az által, hogy a telepítési tanúsítvánnyal egyenértékű dokumentum benyújtása is lehetségessé válik az ügyfelek által az áramszolgáltató felé.

A telepítési tanúsítványt pótló dokumentum kiállítására, – ugyanúgy, mint ahogy a telepítési tanúsítvány kiállítása estén is – a berendezés telepítésre jogosult képesített természetes személyek (a továbbiakban: szerelő), azaz a telepítő / szerviz szakemberek jogosultak.

A dokumentumban a berendezés üzemeltetője, tulajdonosa igazolja, hogy a berendezés telepítését arra jogosult képesített vállalkozás végezte, vagy amennyiben erről nincs ismerete, vagy dokumentummal nem alátámasztható, abban az esetben az üzemeltető / tulajdonos egy képesített vállalkozás által végeztet felülvizsgálatot a berendezés szakszerű telepítésének vonatkozásában. 

A dokumentum rögzíti az üzemeltető nevét, címét, aláírását, a telepítés helyszínét, a berendezés egyes adatait (pl. típus, hűtőközeg megnevezése), a képesített (szerviz) vállalkozás, és szerelő adatait, valamint utóbbi aláírását.

A dokumentumhoz szükséges adatokat a szerelő tudja a Klímagáz adatbázis (a továbbiakban: Adatbázis) megfelelő menüpontjában kitölteni, majd a dokumentumot legenerálni az Adatbázisból. A dokumentum a legenerálást követően nyomtatható, és a szükséges helyen az üzemeltető/tulajdonos és a szerelő által aláírandó.

A dokumentum ugyanúgy rendelkezik egyedi vonalkódos azonosítóval, mint a telepítési tanúsítványok, mely alapján a dokumentum megléte a későbbiek során lekérdezhető az Adatbázis erre alkalmas felületéről: https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/ellenor_tanusitvany.php

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Menü

Főoldal

Navigáció