Módosultak az energetikai felülvizsgálat alóli mentesség feltételei

Publikálva: 2023. március 3.

A veszélyhelyzet során az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat.) eltérő alkalmazásáról szóló 32/2023. (II. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2023. február 10. napján lépett hatályba.

Tisztelt Ügyfelünk!
Tisztelt Energetikai Felülvizsgálók!


A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság és a Magyar Mérnöki Kamara − mint a jogterület felügyeletét együttesen ellátó szervek − a Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazása kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az Ehat. 43. § (4) bekezdésében foglaltakon felül mentesülnek az Ehat. szerinti energetikai felülvizsgálat alól azok az épületautomatizálási és -szabályozási rendszerrel felszerelt nem lakóépületek, amelyekben az Ehat. 43. § (1) bekezdésében meghatározott rendszer üzemel, és amelyek épületautomatizálási és -szabályozási rendszere megfelel az Ehat. 43. § (4) bekezdés a)–c) pontjának.

A Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése kimondja, hogy az Ehat. 43. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem szükséges energetikai felülvizsgálat azon épületek vonatkozásában sem, amelyekben az Ehat. 43. § (1) bekezdésében meghatározott rendszer üzemel, és amelyekben a rendszer működtetése

a) az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti tartalmi elemeket rögzítő energiahatékonyság-alapú szerződés vagy

b) távhőszolgáltatóval megkötött rendszerüzemeltetési szerződés hatálya alá tartozik.


Az Ehat. és a Korm. rendelet együttes alkalmazása alapján nem lakóépületek esetén mentesül a rendszer az energetikai felülvizsgálati kötelezettség alól, ha megfelel az Ehat 43. § (1) bekezdésében előírtaknak. Tehát nem szükséges meghaladnia a 290 kW effektív névleges teljesítményt, hanem elegendő, ha 70 kW effektív névleges teljesítmény feletti a rendszer teljesítménye és olyan épületautomatizálási és -szabályozási rendszerrel felszerelt, amely megfelel az Ehat. 43. § (4) bekezdés a)–c) pontjának.

Lakó- és nem lakóépületek esetén is mentesül az energetikai felülvizsgálat alól az a rendszer, amely az Ehat 43. § (1) bekezdése szerinti, és rendelkezik energiahatékonyság-alapú vagy távhőszolgáltatóval megkötött rendszerüzemeltetési szerződéssel.

A Klímagáz adatbázis mentességi kérelem benyújtására alkalmas felületén az új rendelkezések alapján a mentesség lehetséges indokai módosultak, amelyek az alábbiak szerint kerültek feltüntetésre a szoftverben:

1. Lakóépületek esetén:

Mentesülnek azon lakóépületek az energetikai felülvizsgálat elvégzése alól, amelyekben az Ehat. 43. § (1) bekezdésben meghatározott rendszer üzemel, és amely

a) rendelkezik olyan folyamatos elektronikus felügyeleti funkcióval, amely méri a rendszer hatékonyságát és tájékoztatja az épület tulajdonosát vagy kezelőjét, ha a hatékonyság jelentősen csökkent, és jelzi, ha szükség van a rendszer karbantartására és hatékony ellenőrző funkciókkal az energiatermelési, -elosztási, -tárolási és -felhasználási optimum elérése érdekében

vagy

b) az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti tartalmi elemeket rögzítő energiahatékonyság-alapú szerződés hatály alá tartozik

vagy

c) távhőszolgáltatóval megkötött rendszerüzemeltetési szerződés hatálya alá tartozik

2. Nem lakóépületek esetén:

Mentesülnek azon nem lakóépületek az energetikai felülvizsgálat elvégzése alól, amelyekben az Ehat. 43. § (1) bekezdésében meghatározott rendszer üzemel, és az alábbi három feltétel valamelyikének megfelelnek:

a) amelyek épületautomatizálási és -szabályozási rendszere alkalmas az energiafelhasználás folyamatos ellenőrzésére, naplózására, elemzésére és kiigazításának lehetővé tételére, az épület energiahatékonyságának értékelésére, az épülettechnikai rendszerek hatékonyságcsökkenésének feltárására, a berendezések vagy az épülettechnikai rendszer kezeléséért felelős személy tájékoztatására az energiahatékonyság javításának lehetőségéről; valamint az összekapcsolt épülettechnikai rendszerekkel vagy az épületen belüli más készülékekkel való kommunikáció lehetővé tételére, valamint az épülettechnikai rendszerekkel történő átjárhatóságra, a különböző típusú jogvédett technológiáktól, berendezésektől és gyártóktól függetlenül

vagy

b) az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti tartalmi elemeket rögzítő energiahatékonyság-alapú szerződés hatálya alá tartozik

vagy

c) távhőszolgáltatóval megkötött rendszerüzemeltetési szerződés hatálya alá tartozik

Amennyiben kérdésük merül fel az új szabályozással kapcsolatban, állunk rendelkezésükre a megszokott elérhetőségeinken.


Nemzeti Klímavédelmi Hatóság


Menü

Főoldal

Navigáció