Tájékoztatás a fluorozott szénhidrogének 2021. évben történő behozatalával kapcsolatos kvótaigénylésről

Publikálva: 2020. február 25.

Az EU Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétette a 2021. évre vonatkozó kvótaigényléssel kapcsolatos kérelmek benyújtásának határidejét.

Tisztelt Ügyfelünk!


Az EU Bizottság közzétette a kvótaigényléssel kapcsolatos kérelmek benyújtására nyitva álló határidőt. Azon vállalkozások, amelyek a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU Rendelete 16. cikk (2) és (4) bekezdésének megfelelően nyilatkozni kívánnak arról, hogy 2021. évben az Európai Unióban ömlesztett fluorozott szénhidrogéneket szándékoznak forgalomba hozni, nyilatkozatukat 2020. április 14. és 2020. május 14. napja között tehetik meg a HFC-Registry adatbázison keresztül az EU Bizottság felé.
Az EU Bizottság felhívja továbbá azon vállalkozások figyelmét, amelyek jelenleg nem rendelkeznek regisztrációval a HFC-Registry adatbázisban, ugyanakkor a fentiekben foglaltak szerint kvótát kívánnak igényelni, hogy 2020. március 14. napjáig véglegesítsék regisztrációjukat.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja az alábbi linken érhető el:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:040:FULL&from=EN

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Menü

Főoldal

Navigáció