Tájékoztatás a fluorozott szénhidrogének 2022. évben történő behozatalával kapcsolatos kvótaigénylésről

Publikálva: 2021. március 17.

Az EU Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétette a 2022. évre vonatkozó kvótaigényléssel kapcsolatos kérelmek benyújtására nyitva álló határidőt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Az EU Bizottság közzétette a kvótaigényléssel kapcsolatos kérelmek benyújtásának határidejét. Azon vállalkozások, amelyek a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU Rendelete 16. cikk (2) és (4) bekezdésének megfelelően nyilatkozni kívánnak arról, hogy 2022. évben az Európai Unióban ömlesztett fluorozott szénhidrogéneket szándékoznak forgalomba hozni, nyilatkozatukat 2021. március 15. és 2021. április 15. napja között tehetik meg az EU Bizottság felé a HFC-Registry adatbázison keresztül.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja az alábbi linken érhető el:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0122(03)&from=EN

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Menü

Főoldal

Navigáció