Tájékoztatás a fluorozott szénhidrogének 2023. évben történő behozatalával kapcsolatos kvótaigénylésről

Publikálva: 2022. február 1.

Az EU Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétette a 2023. évre vonatkozó kvótaigényléssel kapcsolatos kérelmek benyújtására nyitva álló határidőt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Az EU Bizottság közzétette a kvótaigényléssel kapcsolatos kérelmek benyújtásának határidejét. 

Azon vállalkozások, amelyek a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU Rendelete 16. cikk (2) és (4) bekezdésének megfelelően nyilatkozni kívánnak arról, hogy 2023. évben az Európai Unióban ömlesztett fluorozott szénhidrogéneket szándékoznak forgalomba hozni, nyilatkozatukat 2022. március 14. és 2021. április 13. napja között tehetik meg az EU Bizottság felé a HFC-Registry adatbázison keresztül. Az EU Bizottság tájékoztatása alapján, a HFC-Registry felületén regisztrációval nem rendelkező vállalkozások a 2023. évi kvótaigénylés érdekében regisztrációs kérelmüket 2022. február 28. napjáig nyújthatják be az EU Bizottság részére.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja itt érhető el.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Menü

Főoldal

Navigáció