Tájékoztatás a fluorozott szénhidrogének 2024. évben történő behozatalával kapcsolatos kvótaigénylésről

Publikálva: 2023. január 24.

Az EU Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétette a 2024. évre vonatkozó kvótaigényléssel kapcsolatos kérelmek benyújtására nyitva álló határidőt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Az EU Bizottság közzétette a kvótaigényléssel kapcsolatos kérelmek benyújtásának határidejét.

Azon vállalkozások, amelyek a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU Rendelete 16. cikk (2) és (4) bekezdésének megfelelően nyilatkozni kívánnak arról, hogy 2024. évben az Európai Unióban ömlesztett fluorozott szénhidrogéneket szándékoznak forgalomba hozni, nyilatkozatukat 2023. március 6. és 2023. április 5 napja között tehetik meg az EU Bizottság felé a HFC-engedélyezési rendszeren keresztül. Az EU Bizottság tájékoztatása alapján, a HFC-engedélyezési rendszer felületén regisztrációval nem rendelkező vállalkozások a 2023. évi kvótaigénylés érdekében regisztrációs kérelmüket 2023. február 20. napjáig nyújthatják be az EU Bizottság részére.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja ITT érhető el.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Menü

Főoldal

Navigáció