Tájékoztatás a fluorozott szénhidrogének behozatalával kapcsolatos kvótaigénylésről

Publikálva: 2019. május 8.

Az EU Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétette a 2020. évre vonatkozó kvótaigényléssel kapcsolatos kérelmek benyújtásának határidejét.

Tisztelt Ügyfelünk!


Az EU Bizottság közzétette a kvótaigényléssel kapcsolatos kérelmek benyújtására nyitva álló határidőt. Azon vállalkozások, amelyek a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU Rendelete 16. cikk (2) és (4) bekezdésének megfelelően nyilatkozni kívánnak arról, hogy 2020. évben az Európai Unióban ömlesztett fluorozott szénhidrogéneket szándékoznak forgalomba hozni, nyilatkozatukat 2019. június 17. és 2019. július 17. napja között tehetik meg a HFC-Registry adatbázison keresztül az EU Bizottság felé.
Az EU Bizottság felhívja továbbá azon vállalkozások figyelmét, amelyek jelenleg nem rendelkeznek regisztrációval a HFC-Registry adatbázisban, ugyanakkor a fentiekben foglaltak szerint kvótát kívánnak igényelni, hogy 2019. május 17. napjáig véglegesítsék regisztrációjukat.
Felhívjuk figyelmét, hogy a 2019. május 15. napján hatályba lépő, a fluorozott szénhidrogének forgalomba hozatalára vonatkozó kvóták elektronikus nyilvántartásának zökkenőmentes működése biztosításáról szóló Bizottság 2019/661 végrehajtási rendelete 7. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ugyanazon tényleges tulajdonos(ok)hoz tartozó vállalkozások egy nyilatkozattevőnek minősülnek, így az EU Bizottság regisztrációs kérelmüket illetve kvótaigénylésüket is ennek megfelelően bírálja el.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja az alábbi linken érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:154:FULL&from=EN

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Menü

Főoldal

Navigáció