Tájékoztatás a légkondicionáló-szerelő kisadózókat érintő kedvezményekről

Publikálva: 2020. március 25.

A járványügyi helyzetre tekintettel hatályba lépett rendelkezések a légkondicionáló-szerelés tevékenységet végző kisadózó Ügyfeleinket is érintik.

Tisztelt Ügyfelünk!


A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 61/2020. Kormányrendelet) 1. § (8) bekezdése szerint azon kisadózó vállalkozás, amely a TEÁOR és TESZOR 4322 szerinti tevékenységet folytat (víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés), 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel mentesül a kisadózó után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) szerinti tételes adó megfizetése alól. Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét. Az 1. § (9) bekezdése szerint a kisadózó vállalkozás a 2020. március 1. napja előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig – fizetheti meg. Az állami adóhatóság a 2020. március 1. napjától a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel. Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor az e bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére – a 2020. március 1. napjáig terjedő időszakra felszámított késedelmi pótlékon felül – 2020. március 1. napjától késedelmi pótlékot számít fel.
A 61/2020. Kormányrendelet a http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218673.380981 oldalon keresztül érhető el.
A járványügyi helyzettel kapcsolatos egyéb információkat a https://koronavirus.gov.hu/ oldalon keresztül érik el.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Menü

Főoldal

Navigáció