Tájékoztató előtöltött berendezések Európai Unión kívülről történő importjával kapcsolatban

Publikálva: 2016. december 14.

Az EU Bizottság honlapján megjelent az előtöltött berendezések EU-n kívüli importjához a 2017. január 1. napjától fennálló kvóta beszerzési kötelezettséggel kapcsolatban frissített útmutató, melyről bővebb tájékoztatást olvashatnak.

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az EU Bizottság honlapján megjelent az előtöltött berendezések EU-n kívüli importjához a 2017. január 1. napjától fennálló kvóta beszerzési kötelezettséggel kapcsolatban frissített útmutató. Az Útmutató az alábbi linken található:


http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/docs/guidance_equipment_importers_en.pdf

 

 

A fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 517/2014/EU rendelet (a továbbiakban: 517/2014/EU Rendelet) 14. és 15. cikke alapján 2017. január 1. napjától csak úgy lehet 100 t CO2 egyenérték felett előtöltött berendezést először behozni az EU-ba (EU-n belüli kereskedelemre nem vonatkozik), ha az importőr a berendezésben lévő töltetmennyiség(ek)nek megfelelő mennyiségű kvótával rendelkezik. A kvóták nyilvántartása az EU Bizottság „HFC Registry” nevű adatbázisában történik.

 

Ahogyan azt az EU Bizottság témával foglalkozó weboldalán (http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm) is jelzik: “The quotas are allocated in tonnes CO2 equivalent to importers and producers of 'bulk' gases. Quotas are not allocated to producers and importers of gases contained in products and equipment.” Tehát az előtöltött berendezés importjával foglalkozó vállalatok nem kapnak ingyenes kvóta kiosztást (a tartályban, ömlesztett módon importált F-gázokhoz hasonlóan), hanem azt más – kvótával rendelkező vállalattól kell beszerezniük („authorization” / „delegation of quotas”). Adatvédelmi okokból nem nyilvános, hogy mely vállalatok rendelkeznek kvótával, így ebben a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: NKVH) nem tud segítséget nyújtani.

 

Tehát annak a vállalkozásnak, aki először hozza be az EU-ba az előtöltött berendezéseket, az alábbi teendői vannak az EU-n kívülről történő import előtt:  

1.         Regisztrálni kell az EU Bizottság HFC Registry adatbázisában. Ehhez útmutatót itt találnak:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/docs/guidance_registration_f-gases_portal_en.pdf  

 

2.         Kvótával rendelkező vállalattól kvóták beszerezése („authorization” / „delegation of quotas”) Ezen folyamatról a fent említett Útmutató 3. fejezetében, valamint a kvóták HFC Registry-ben történő utalásával kapcsolatos alábbi útmutatóban találnak részletesebb leírást:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/docs/guidance_quota_transfer_f-gas_portal_en.pdf

 

(2a. – 2018. január 1. napjától hitelesítővel is ellenőriztetni kell a dokumentációt, melyről a fent említett útmutató 6. fejezetében találnak információt.)

 

3.         A kvóták beszerzése után a berendezésre vonatkozóan (a további címkézési követelményeken kívül!) egy úgynevezett „Declaration of conformity” (Megfelelőségi nyilatkozat) dokumentumot kell kiállítani, melynek tartalmáról és formátumáról a fent említett útmutató 5. fejezetében, valamint a következő jogszabályban találnak inromációt: Commission Implementing Regulation (EU) 2016/879: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.146.01.0001.01.ENG

 

4.         Az import utáni évben az F-gas Portal jelentési felületén jelenteni kell a felhasznált kvóták mennyiségéről az 517/2014/EU 19. cikk (4) bekezdése szerinti EU Bizottság felé teljesítendő jelentés keretében (azon vállalkozásoknak, melyek az adott évben 500 tonna szén-dioxid egyenérték össztöltetmennyiséget meghaladó előtöltött berendezést hoztak először forgalomba az EU-ban). Ezen jelentési felületre az adott vállalkozás HFC-Regsitry-ben található adatai automatikusan átkerülnek, csak a ténylegesen felhasznált mennyiségről kell jelentést tenni. Erről a fenti útmutató 18. oldalán találnak bővebb információt.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy ezen fent említett adminisztrációs kötelezettséget egyes esetekben az EU-n kívüli (gyártó) partner magára vállalja azzal, hogy képviseletet hoz létre az EU-n belül („only representative”). Erre lehetősége van az 517/2014/EU Rendelet 16. cikk 5. bekezdés utolsó albekezdése szerint. Ezért kérjük, hogy a fenti kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban tájékozódjanak EU-n kívüli partnerüktől.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy azon magyar előtöltött berendezés gyártókra, akik a berendezés feltöltéséhez közvetlenül az EU-n kívülről importálnak gázt (nagykereskedő kihagyásával), szintén vonatkoznak az alábbi kötelezettségek:

-          - a gázok tartályban (ömlesztetten) történő behozatalához kvóta beszerzése (amely mennyiségből NEM lehet levonni a berendezésben EU-n kívülre exportált mennyiséget);

-        - az előtöltött berendezésekre vonatkozóan Declaration of conformity kiállítása a 879/2016/EU Rendeletnek megfelelően;

-    - a berendezés megfelelő felcímkézése (517/2014/EU Rendelet 12. cikkében foglaltaknak megfelelően). (Felhívjuk a figyelmet, hogy az EU címkézési követelményén kívül a magyar címkézési követelmények a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II.18) Korm.rendelet (a továbbiakban: 14/2015. (II.10) Korm.rendelet) 7. cikkében találhatóak).

 

 

A HFC Registy-vel, jelentési kötelezettséggel, kvótákkal kapcsolatos további információkat ezen az oldalon találhatnak:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm  

 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a „HFC Registry” adatbázissal, a kvóták kereskedelmével és 19. cikk szerinti jelentésekkel kapcsolatos ügyintézés közvetlenül az EU Bizottsággal történik (angol nyelven), a Hatóságnak ezekben az esetekben nincs közvetlen hatásköre, viszont a 25. cikk (1) bekezdése alapján az EU Bizottság felhívására a magyar hatóságok (is) kötelesek szankciók alkalmazására. A szankciók a 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet I. mellékletében találhatóak meg.

           

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az EU Bizottság felé a Nemzeti Kapcsolattartó a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímapolitikai Főosztálya, míg az NKVH a végrehajtásért felelős magyar hatóság.

 

További kérdések esetén a Hatóság áll a rendelkezésükre.

 

 

Menü

Főoldal

Navigáció