Üdvözöljük a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság honlapján!

2014. május 6. napján hatályba lépett a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU rendelete, amelyet 2015. január 1-jétől kell közvetlenül alkalmazni valamennyi Uniós tagállamban. A teljesen új alapokra helyezett fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos Európai Uniós és nemzetközi szabályozás nyomán életre hívott Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezetébe integrált, önálló főosztályi besorolással rendelkező szervezeti egység.

A Hatóság az egyre táguló szakterület felügyeletét és azzal kapcsolatos tevékenységek hatékony ellátását kapta feladatul. Céljaink szerint a változás nem csupán egy új szervezet létrehozását eredményezi majd, hanem egy ügyfélbarát, a felmerült igényeket teljes mértékben kielégítő módon működő rendszer létrehozását is. Az új jogszabályi környezet által teremtett struktúra ismerete elengedhetetlen ügyfeleink számára. A hazai szabályozás három pillérének az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról szóló 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet tekinthetők.

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség megszűnésével meghatározott hatósági feladatok tekintetében 2017. január 1. napjával az emisszió-kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatáskört és forgalmi jegyzékkel kapcsolatos feladatokat a Hatóság látja el.
2005. január 1. napján az EU elindította a világ eddigi legtöbb szereplős cap and trade rendszerét, amelyben közel 12 000 létesítmény vesz részt a kontinensen. A kereskedés első ún. tanulási periódusa 2005-2007-ig tartott, majd ezt követte az első, valóban éles szakasz 2008 és 2012 között, majd a harmadik kereskedési időszak, amely 2013-tól 2020-ig tartott, és a jelenlegi 2021-2030 tartó IV. kereskedési időszak.
A rendszer hatálya alá tartozó üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenységet végző létesítmények üzemeltetői 2005. január 1. napjától csak a Hatóság által kiadott üvegházhatású-gáz kibocsátási engedély birtokában végezhetik tevékenységüket.
A Hatóság az elkövetkező évekre is elkötelezett azon törekvések iránt, hogy tevékenységével szolgálja Magyarország kibocsátáscsökkentési céljait, szem előtt tartva ügyfelei naprakész tájékoztatását és jogkövető magatartásának elősegítését. A fentiek érdekében a Hatóság feladatköre a jogszabályi rendelkezések alapján az elkövetkező időszakban további feladatokkal bővül.

A fent említett hazai, valamint a vonatkozó Európai Uniós jogszabályok hatályos állapotban a „Jogszabályok” menüpont alatt érhetőek el honlapunkon. Ajánljuk még figyelmükbe a „GY. I. K.” vagyis a Gyakran Ismételt Kérdések és a „Hasznos linkek” gyűjteményének tanulmányozását is. A Hatóság és az ügyfeleink sikeres együttműködését remélve tekintünk a jövőbe, s teszünk meg mindent a bizalom elnyerése érdekében.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
Ilyésné dr. Fetter Anna
Elnök - Főosztályvezető