Üdvözöljük a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság honlapján!

2014. május 6. napján hatályba lépett a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU rendelete, amelyet 2015. január 1-jétől kell közvetlenül alkalmazni valamennyi Uniós tagállamban. A teljesen új alapokra helyezett fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos Európai Uniós és nemzetközi szabályozás nyomán életre hívott Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az Energiaügyi Minisztérium szervezetébe integrált, önálló főosztályi besorolással rendelkező szervezeti egység.

A Hatóság az egyre táguló szakterület felügyeletét és azzal kapcsolatos tevékenységek hatékony ellátását kapta feladatul. Céljaink szerint a változás nem csupán egy új szervezet létrehozását eredményezi majd, hanem egy ügyfélbarát, a felmerült igényeket teljes mértékben kielégítő módon működő rendszer létrehozását is. Az új jogszabályi környezet által teremtett struktúra ismerete elengedhetetlen ügyfeleink számára. A hazai szabályozás három pillérének az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról szóló 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet tekinthetők.

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség megszűnésével meghatározott hatósági feladatok tekintetében 2017. január 1. napjával az emisszió-kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatáskört és forgalmi jegyzékkel kapcsolatos feladatokat a Hatóság látja el.
2005. január 1. napján az EU elindította a világ eddigi legtöbb szereplős cap and trade rendszerét, amelyben közel 12 000 létesítmény vesz részt a kontinensen. A kereskedés első ún. tanulási periódusa 2005-2007-ig tartott, majd ezt követte az első, valóban éles szakasz 2008 és 2012 között, majd a harmadik kereskedési időszak, amely 2013-tól 2020-ig tartott, és a jelenlegi 2021-2030 tartó IV. kereskedési időszak.
A rendszer hatálya alá tartozó üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenységet végző létesítmények üzemeltetői 2005. január 1. napjától csak a Hatóság által kiadott üvegházhatású-gáz kibocsátási engedély birtokában végezhetik tevékenységüket.
A Hatóság az elkövetkező évekre is elkötelezett azon törekvések iránt, hogy tevékenységével szolgálja Magyarország kibocsátáscsökkentési céljait, szem előtt tartva ügyfelei naprakész tájékoztatását és jogkövető magatartásának elősegítését.

A fentiek érdekében a Hatóság feladatköre a jogszabályi rendelkezések alapján az elkövetkező időszakban további feladatokkal bővül.

A Hatóság feladata továbbá 2022 évtől az általa vezetett Klímagáz adatbázisban egy olyan informatikai nyilvántartási felület kialakítása és üzemeltetése, melynek célja az épületek energiahatékonyságának javítása, az épületek szakember által történő felülvizsgálati jelentésébe foglalt ajánlások, energiahatékonysági beruházások megvalósításának nyomonkövetése. A nyilvántartásban rögzített felülvizsgálati jelentések további energiahatékonyságot érintő döntések megalapozását szolgálják majd.

A fent említett hazai, valamint a vonatkozó Európai Uniós jogszabályok hatályos állapotban a „Jogszabályok” menüpont alatt érhetőek el honlapunkon. Ajánljuk még figyelmükbe a „GY. I. K.” vagyis a Gyakran Ismételt Kérdések és a „Hasznos linkek” gyűjteményének tanulmányozását is. A Hatóság és az ügyfeleink sikeres együttműködését remélve tekintünk a jövőbe, s teszünk meg mindent a bizalom elnyerése érdekében.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
Ilyésné dr. Fetter Anna
Elnök - Főosztályvezető