Klímagáz képzésekkel kapcsolatos információk

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a képzési feladatok ellátásában szem előtt tartja az aktuális műszaki, tudományos elvárásokat, mivel célunk a szakemberek tudását piacképessé tenni. A Hatóság gondoskodik a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységet folytató, folytatni kívánó természetes személyek képzési, képesítési és vizsgáztatási feladatainak ellátásáról. Az 1005/2009/EK rendelet, az 517/2014/EU rendelet, a 2015/2067 bizottsági végrehajtási rendelet, valamint a 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet alapján a telepített hűtő-, klíma- és hőszivattyú-berendezéseken, valamint a járműklíma és szállítmányhűtő szektorban tevékenységet végző személyeknek képesítést kell szerezniük tevékenységük megkezdését megelőzően. A jogszabályi rendelkezések biztosítják, hogy a berendezések karbantartását, szervizelését megfelelő képesítéssel és szakértelemmel rendelkező szakemberek végezzék.

Ennek hatékony megvalósítása érdekében a Hatóság a 2016. évtől kezdődően a képzési feladatok ellátására képzési megállapodásokat kötött a szakképzési centrumokkal. Jelenleg a képzési feladatok ellátásában 18 szakképzési centrum működik közre.

A szakképzési centrumok gondozásában megvalósuló képzések minőségének biztosítékát a képző szervek oktatóinak szaktudása adja. A szakképzési centrumok rendelkeznek minden, a képzéshez szükséges eszközparkkal, melynek segítségével naprakész tudást szerezhetnek, illetve újíthatják meg ismereteiket a tanfolyamokon résztvevők. Emellett a Gyakorlati Hűtéstechnikai Ismeretek című hatósági jegyzet mindenki számára ingyenesen hozzáférhető.

A képzés célja, hogy a hazai szakképzési rendszerben – hűtéstechnika területén, vagy egyéb képzésen – szerzett képesítés birtokában az oktatásra jelentkező olyan, szakmai és környezetvédelmi ismeretekre tegyen szert, mely által a napi munkavégzése során képes szem előtt tartani a klímavédelmi célokat, beleértve — új technológiákat használva — a klímagázok megfelelő kezelését, gazdaságos felhasználását, a rendelkezésre álló informatikai rendszer (Klímagáz adatbázis) mindennapos használatával egyidejűleg.