A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság tevékenységének eleme az EU emisszió-kereskedelmi rendszer (ETS rendszer) hatálya alatt üzemelő szektorok és vállalkozások felügyelete, valamint a Közösségi Forgalmi Jegyzék vezetése és a vonatkozó intézkedések megtétele, továbbá a térítésmentes kibocsátási egységek kiosztásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása.
Az ETS a nagy ipari kibocsátókra és légijármű-üzembentartókra vonatkozik, amelyek Magyarországon a teljes ÜHG kibocsátás kb. egyharmad részét fedik le.
A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság jár el az ÜHG kibocsátási engedélyezési eljárásokban elsőfokú klímavédelmi hatóságként országos illetékességgel.
Az ÜHG-engedéllyel rendelkező létesítmények üzemeltetői a tevékenységükből származó ÜHG- kibocsátását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a kibocsátási engedélyben jóváhagyott módszertan szerint folyamatosan nyomon követik.
A jelentési időszak (tárgyév) éves kibocsátását tartalmazó független akkreditált hitelesítő szervezettel hitelesített éves kibocsátási jelentéseiket (a továbbiakban: jelentés) az üzemeltetők Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felé nyújtják be minden év március 31. napjáig.
A légi jármű üzembentartók az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok területén található repülőtérről induló és oda érkező légijáratok üzemeltetése során keletkezett szén-dioxid kibocsátása – vagy amennyiben térítésmentesen kiosztandó légiközlekedési kibocsátási egységek kiosztását kérelmezik, a tonnakilométer adatai – nyomon követésére és jelentésére vonatkozóan a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által jóváhagyott nyomonkövetési tervvel kell, hogy rendelkezzenek.
A légi jármű üzembentartó a légijáratok üzemeltetése során keletkezett ÜHG-kibocsátását a jóváhagyott nyomon követési tervének megfelelően nyomon követi és a jelentési időszak (tárgyév) éves kibocsátását tartalmazó jelentését a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság részére a tárgyévet követő év március 31. napjáig benyújtja.
A jelentések pontosan meghatározzák egy létesítmény vagy légijármű üzembentartó tárgyévi üvegházhatású-gáz kibocsátását tonna mértékegységben kifejezve, amely alapját képezi a tárgyévet követő év április 30. napjáig keletkezett kibocsátási egység (kvóta) forgalmi jegyzékben történő visszaadási kötelezettségnek.
Kibocsátási egységekhez az üzemeltetők többféle módon juthatnak hozzá. Az állam ingyenesen az üzemeltetők rendelkezésére bocsátja a szükséges kvóták egy részét, ezt minden év február 28. napjáig kell kiosztani. A létesítmények részére történő térítésmentes kiosztásra való jogosultság elbírálása 2021. január 1. napjától szintén a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság hatáskörébe tartozik. A megmaradt kvótákat az állam árverésen keresztül értékesíti.
A kibocsátási egységekkel történő kereskedelem gyakorlati megvalósulását az ún. forgalmi jegyzékek rendszere teszi lehetővé.