Az Európai Parlament és Tanács 2023. május 10-i 2023/956 sz. rendelete által létrehozott, az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus (CBAM-rendelet) célja a kibocsátásáthelyezési kockázat megelőzése azáltal, hogy az EU ETS (üvegházhatású gázok kibocsátási egységei kereskedelmének rendszere) keretében felmerültekkel egyenértékű szén-dioxid-kibocsátási költségeket fog alkalmazni a harmadik országokból származó importárukra. Az ingyenes kibocsátási egységek jelenlegi rendszeréről a CBAM-re való átállás fokozatosan fog megvalósulni, miközben a CBAM hatálya alá jelenleg tartozó ágazatokban (cement, vas és acél, alumínium, műtrágyák, hidrogén, villamos energia) kivezetik az ingyenesen kiosztott EU ETS kibocsátási egységeket.

A CBAM-rendelet az I. mellékletben felsorolt Kombinált Nómenklatúra (KN) kódok alá tartozó, az Unió vámterületére harmadik országokból behozott árukra alkalmazandó, kivéve, ha azok termelése az EU ETS harmadik országokra vagy területekre történő alkalmazása révén már az EU ETS vagy az EU ETS-sel teljes mértékben összekapcsolt szén-dioxid-árazási rendszer hatálya alá tartozott.

Míg az EU ETS meghatározza a kiadott kibocsátási egységek teljes számát a hatálya alá tartozó tevékenységekből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások tekintetében, és lehetővé teszi a kibocsátási egységekkel való kereskedelmet (fix összkvótás kereskedési rendszer), a CBAM nem állapít meg az importra vonatkozó mennyiségi korlátokat, hogy a kereskedelmi forgalmat ne korlátozza. Emellett míg az EU ETS az Unióban található létesítményekre alkalmazandó, a CBAM-et az Unió vámterületére behozott bizonyos árukra kell alkalmazni.

Átmeneti időszakra (2023. október 1. – 2025. december 31.) vonatkozó információk:

• Jelentéstételi kötelezettség negyedévente
• Nem kell engedéllyel rendelkezni (csak regisztráció a CBAM átmeneti nyilvántartásba és jelentések benyújtása ezen keresztül)
• A jelentésben foglalt adatok hitelesítése nem szükséges
• CBAM-tanúsítványt vásárolni és visszaadni nem kell
• Jelentésnek tartalmazni kell a közvetlen és a közvetett kibocsátásokat is
• 2024. július 31-ig a teljes beágyazott kibocsátás 100%-a az alapértelmezett értékek alapján is meghatározható. A fennmaradó átmeneti időszakban (azaz 2024. július 1-től 2025. december 31-ig) becsült értékek használhatók, de mennyiségi korlátot alkalmaznak: összetett áruk esetén a teljes termelési láncot figyelembe véve a teljes beágyazott kibocsátás 20%-a. Ezt követően becslések segítségével kell meghatározni (a Bizottság által megadott alapértelmezett értékek használata „becslésnek” minősül).

Jelentéstételi időszak (Benyújtási határidő)

2023. október-december (2024. január 31.)
2024. január-március (2024. április 30.)
2024. április-június (2024. július 31.)
2024. július-szeptember (2024. október 31.)
2024. október-december (2025. január 31.)
2025. január-március (2025. április 30.)
2025. április-június (2025. július 31.)
2025. július-szeptember (2025. október 31.)
2025. október-december (2026. január 31.)

Jelentés a CBAM átmeneti nyilvántartásban kerülhet kitöltésre, vagy az erre a célra szolgáló uniós formanyomtatvány kitöltésével és a nyilvántartásba történő feltöltésével.

Az átmeneti időszakban CBAM jelentéstételhez tartozó uniós formanyomtatvány a következő linken érhető el

Az Európai Bizottság Adózás és Vámunió Főigazgatóság (DG TAXUD) dedikált CBAM-honlapja:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

CBAM átmeneti nyilvántartás elérése:

https://cbam.ec.europa.eu/declarant

Elérhetőség: kJzHUETWjyy8mzmlzIDNY2JhbWhhdG9zYWdAZW0uZ292Lmh1