2014. május 6. napján hatályba lépett a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU rendelete (a továbbiakban: Rendelet), amelyet 2015. január 1-jétől kell közvetlenül alkalmazni valamennyi Uniós tagállamban. A Rendelet értelmében tagállami kötelezettség olyan rendszer működtetése, amely alkalmas az uniós szabályozás szerinti:

● adatkezelésre
● nyilvántartásra
● jelentések készítésére
● képesítések nyilvántartására.

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet megalkotásával, klímavédelemért felelős hatóságként kijelölésre került a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság), mint a Technológiai és Ipari Minisztérium szervezetébe integrált, főosztályi besorolással, országos illetékességgel és közigazgatási hatósági jogkörrel rendelkező önálló szervezeti egység.
A Hatóság egyik feladata a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal tevékenységet végző vállalkozások felügyelete és a Klímagáz adatbázis üzemeltetése.
A Hatóság működésnek fő célja az ózonréteget károsító üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, ezzel hatékony támogatást nyújtva az Európai Unió környezetvédelmet szubvencionáló szakpolitikai céljainak.