2019. március 15. napján hatályba lép a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) módosítása.

A Kormányrendelet az alábbi – a szakma szereplőit a gyakorlatban leginkább érintő – változásokat vezetett be: 

- A regisztrációt érintő módosítás szerint a Klímagáz adatbázisban (a továbbiakban: Adatbázis) történő alkalmazás regisztráció akkor minősül megfelelően teljesítettnek, amennyiben rögzítésre kerülnek a képesített vállalkozás által kötelezően megadandó műszaki adatok is, mely adatok körét taxatíve meghatározza a Kormányrendelet.

- Az üzemeltető személyében bekövetkezett változásra vonatkozó módosítást követően, ha az új üzemeletető nem tesz eleget az átadott alkalmazás átvételére vonatkozó kötelezettségének az Adatbázisban, a korábbi üzemeltető részére előírja, hogy az átadás tényét egyéb – a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) irányába benyújtandó – dokumentumokkal igazolja.

- Egyértelműsítésre került a szivárgásészlelő telepítésének tényével kapcsolatos Adatbázisban történő rögzítési kötelezettség. A módosított rendelkezés szerint a telepítés tényét a szivárgásészlelő rendszer ellenőrzését végző képesített vállalkozás képesített alkalmazottja köteles rögzíteni az Adatbázisban.

- A szivárgásvizsgálatot érintően megfogalmazásra került, hogy az elvégzett szivárgásvizsgálat érvényességi ideje az alkalmazás szivárgásvizsgálata elvégzésének időpontjában fennálló műszaki adatok alapján kerül meghatározásra és nyilvántartásra az Adatbázisban. Ez azt jelenti, hogy bármilyen, a szivárgásvizsgálat gyakoriságát érintő műszaki beavatkozást követően szivárgásvizsgálatot szükséges végezni. 

- Fontos változás, hogy egy-egy hűtőköri beavatkozással járó tevékenység akkor minősül elvégzettnek, amikor az erre vonatkozó jegyzőkönyv az Adatbázisban rögzítésre kerül. A munkavégzés és a jegyzőkönyv feltöltése közötti 8 napos határidő megszűnése a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentését eredményezi, hiszen a beavatkozást követően a „Klímagáz adatbázis” mobil applikáción keresztül a munkavégzéssel egyidejűleg kerül rögzítésre a jegyzőkönyv. A Hatóságnak a továbbiakban nem áll módjában papír alapon készült jegyzőkönyvet elfogadni, mellyel eleget kíván tenni az elektronikus ügyintézés követelményeinek.

- Az Európai Uniós előírásokkal összhangban, a Kormányrendeletben is egyértelműsítésre kerül egyrészt, hogy az újonnan üzembe helyezett alkalmazásokon beüzemelésük után azonnal szivárgásvizsgálatot kell végezni, valamint, hogy a szivárgásészlelő rendszer telepítését követően az üzemeltető köteles annak megfelelő működését képesített vállalkozás képesített alkalmazottja által ellenőriztetni.

- A vállalkozások és a lakosság jogkövető magatartásának megkönnyítése érdekében a telepítési tanúsítvány kiállításának folyamatát is egyszerűsíti a hatályba lépett módosítás. Ennek értelmében a telepítést végző képesített vállalkozás előzetes kiválasztása és nyilatkoztatása helyett – összhangban az Európai Uniós szabályozással – a telepíttetőnek elegendő arról nyilatkoznia, hogy a jövőben képesített vállalkozással telepítteti majd a megvásárolni kívánt alkalmazást. Lehetőség van tehát arra, hogy a telepíttető a vásárlást követően válassza ki a telepítést végző vállalkozást.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság