Aktualitások

2022. június 15. 13:25

Tájékoztatás a Klímagáz adatbázist érintő karbantartásról

A Klímagáz adatbázis karbantartási munkálatok miatt nem lesz elérhető.

2022. június 8. 14:10

Elérhető a WhatGas? applikáció frissítése

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy közzétételre került a WhatGas? applikácó frissítése, amely az ENSZ Környezetvédelmi Programjának honlapján, valamint a Google Play Áruházban érhető el.

2022. május 10. 9:12

Tájékoztatás az EU ETS hatálya alá tartozó légi jármű üzembentartók részére a 2021-2023. évekre vonatkozóan térítésmentesen kiosztásra megállapított kibocsátásiegység-mennyiségek közzétételéről

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) közzéteszi a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 11/A. § (1) bekezdése értelmében az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének (EU ETS) hatálya alá tartozó légi jármű üzembentartók részére a 2021-2023. évekre vonatkozóan térítésmentes kiosztásra megállapított kibocsátásiegység-mennyiségeket a honlapján és gondoskodott annak Hivatalos Értesítőben való közzétételéről is.

2022. április 29. 12:21

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság fókuszában az illegális hűtőközeg-kereskedelem felderítése

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság közreműködésével lebonyolított bűnügyi akció során klímagázt tartalmazó, nem utántölthető tartályok kerültek lefoglalásra.

2022. február 1. 15:41

Tájékoztatás a fluorozott szénhidrogének 2023. évben történő behozatalával kapcsolatos kvótaigénylésről

Az EU Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétette a 2023. évre vonatkozó kvótaigényléssel kapcsolatos kérelmek benyújtására nyitva álló határidőt.

2022. január 18. 8:47

Tájékoztatás az EU ETS-en belüli létesítmények részére a 2021. évben térítésmentesen kiosztásra került kibocsátási-egységmennyiségek közzétételéről

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) közzéteszi a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése értelmében az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerén (EU ETS) belüli létesítmények részére az adott évben térítésmentesen kiosztásra megállapított kibocsátásiegység-mennyiségeket a honlapján és gondoskodik annak Hivatalos Értesítőben való közzétételéről is.

2022. január 4. 16:18

Tájékoztatás a fluortartalmú üvegházhatású gázok behozatalához kialakított új okmánykódokkal kapcsolatban

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján közzétette a fluortartalmú üvegházhatású gázok (F-gázok) behozatalához kialakított új okmánykódokról szóló 7001/2022. számú felhívását.

2021. november 30. 14:22

Változás a Közösségi Forgalmi Jegyzékben

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tájékoztatja a Közösségi Forgalmi Jegyzék felhasználóit a 2022. január 7. napját követő változásokról.

2021. november 16. 8:15

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít az illegális hűtőközeg-kereskedelem visszaszorítására

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság a helyszíni ellenőrzései során feltárt, az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU rendeletében foglalt forgalomba hozatali követelmények megsértésével érintett termékeket zár alá veszi, és elrendeli azok megsemmisítését.

2021. november 3. 14:19

Tájékoztatás a 2022. évben életbe lépő forgalomba hozatali tilalmakra vonatkozóan


A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) III. melléklete szerint 2022. január 1. napján életbe lépő forgalomba hozatali tilalmakról.