A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tájékoztatja ügyfeleit az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) tekintetében.

Tisztelt Ügyfeleink!

2023. december 22. napján kihirdetésre került az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusról szóló 2023. évi CV. törvény és annak végrehajtásának egyes szabályairól szóló 602/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet, melyek hatályba lépésétől - 2024. január 22. napjától - Magyarországon CBAM-hatóságként a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság jár el.

A 2023. évi CV. törvény 5. §-a értelmében:

„Az importőr, valamint közvetett vámjogi képviselő az (EU) 2023/1773 bizottsági végrehajtási rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerinti, CBAM átmeneti nyilvántartásba vételét a CBAM-hatóság részére benyújtott kérelemmel kezdeményezi. Az importőrnek, valamint közvetett vámjogi képviselőnek a kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik EU Login-fiókkal.”

A Hatóság honlapján 2024. január 22. napjától elérhetők lesznek a CBAM-nyilatkozattételre kötelezettek számára szükséges információk a CBAM átmeneti nyilvántartásba történő regisztrációval és a jelentések benyújtásával kapcsolatosan. A regisztrációs kérelmek benyújtásának szabályai az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben foglaltakkal összhangban kerül kialakításra.

Az Európai Bizottság Adózás és Vámunió Főigazgatóság (DG TAXUD) honlapján az Ügyfelek részére szóló angol nyelvű útmutató dokumentumok, e-learning anyagok és a CBAM-jelentésekhez használható alapértelmezett értékek listája a következő linken érhetők el:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en 

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság