A Nemzeti Klímavéelmi Hatóság tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit a mobil szektorban (MR) található berendezések regisztrációjával, szivárgásvizsgálatával és hatósági címke elhelyezésével kapcsolatban.

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit a mobil (MR) szektorba tartozó berendezések szivárgásvizsgálati kötelezettségére vonatkozóan.

 

Az érintett járművek:

A fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 517/2014/EU rendelete (a továbbiakban: 517/2014/EU rendelete) 4. cikke és fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 21. § d) pontja alapján a 3,5 tonna össztömeg feletti hűtőkamionok és -pótkocsik 5 t CO2-egyenérték töltetmennyiséget meghaladó hűtőkörei esetén kötelező szivárgásvizsgálatot végezni, így ezen hűtőkörök a Klímagáz adatbázisban (https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu, a továbbiakban: Adatbázis) is regisztrációköteles berendezések.

 Az 517/2014/EU Rendelet 2. cikk (Fogalommeghatározások) szerint:

26. „hűtőkamion”: elsősorban áruszállításra tervezett és gyártott, hűtőegységgel felszerelt, 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjármű;

27. „hűtőpótkocsi”: kamion vagy vontató általi vontatásra, elsősorban áruszállításra tervezett és gyártott, hűtőegységgel felszerelt jármű;Tehát azon berendezések, melyek

· nem érik el a 3,5 tonna össztömeget, azonban a bennük lévő klímagáz mennyisége alapján számított egyenérték meghaladja az 5 tonna CO2-egyenértéket,

· nem érik el a 3,5 tonna össztömeget, és a bennük lévő klímagáz mennyisége alapján számított egyenérték nem haladja meg az 5 tonna CO2-egyenértéket,

· meghaladják a 3,5 tonna össztömeget, azonban a bennük lévő klímagáz mennyisége alapján számított egyenérték nem haladja meg az 5 tonna CO2-egyenértéket,

· meghaladják a 3,5 tonna össztömeget, azonban nem minősülnek hűtőpótkocsinak, hűtőkamionnak (például buszok, vonatok)

 

 

szivárgásvizsgálatra nem kötelezettek, így azok az Adatbázisban nem regisztrációkötelesek, melyből adódóan ezeket a berendezéseket nem kell ellátni hatósági címkével.Az MR szektorba tartozó berendezések regisztrációs kötelezettségének eldöntéséhez segítséget nyújt a Hatóság honlapjáról letölthető „döntési fa”, mely a „Letölthető anyagok” menüponton belül érhető el.

 

Az 517/2014/EU rendelete 12. cikk (3) bekezdése alapján forgalomba hozatalkor forgalomba hozatali címkével kell ellátni a berendezést, mely az alábbi alapvető adatokat tartalmazza:   • tájékoztatás a berendezésben található gáz típusáról, 
  • a berendezésben található töltet tömege,
  • CO2-egyenérték,
  • globális felmelegedési potenciál (GWP),
  • hermetikusan zárt-e berendezés,
  • elektromos kapcsolóberendezés szivárgási rátája igazoltan kevesebb mint 0,1 %.

A Hatóság felhívja figyelmüket, hogy azokon a berendezéseken, melyek a Korm. rendelet hatálya alá tartoznak és szivárgásvizsgálati kötelezettség vonatkozik rájuk az 517/2014/EU rendelete 4. cikke alapján  (helyhez kötött berendezés, mobil berendezés, egyes kapcsolóberendezés-típusok), kötelező hatósági címke elhelyezése a Korm. rendelet 7. § alapján, mely az Adatbázisból generálható, és a Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése szerinti adatokat tartalmaz, ellátva a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felirattal.

 

 

Az egyértelmű beazonosíthatóság végett a hatósági címke a berendezés (hűtőpótkocsi és hűtőkamion) forgalmi rendszámát és alvázszámát is tartalmazza.címke azonban nem tartalmazza a szivárgásvizsgálat lejárati idejét, tekintve, hogy a Klímagáz adatbázis nyilvános felületén, a „Jogosultság és érvényesség”/„Berendezések szivárgásvizsgálata” menüpont használatával a vonalkód alapján - a műszaki vizsgáztatás és közúti ellenőrzések során is - ellenőrizhető a berendezések szivárgásvizsgálatának valós idejű érvényessége. Ebből adódóan az ellenőrző szervek számára nem szükséges bemutatni a szivárgásvizsgálat érvényességének igazolására a papír alapú szivárgásvizsgálati dokumentációt (jegyzőkönyvet).

 

Abban az esetben, ha egy adott járművön nem található meg a forgalomba hozatali címke (de meghaladja az össztömege a 3,5 tonnát), úgy az arra képesített vállalkozás kiállíthatja a hatósági címkét (amely az Adatbázis nyilvános keresőjében ellenőrizhető), annak igazolására, hogy a berendezés nem szivárgásvizsgálatra kötelezett, amennyiben a töltet tömegének egyenértéke 5 tonna CO2-egyenérték alatt van.

 

A Hatóság egyebekben tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a szirvárgásvizsgálatra kötelezett gépjárművek műszaki vizsgáztatása során azt kell figyelembe venni, hogy a jármű a vizsga időpontjában valóban rendelkezik-e érvényes szivárgásvizsgálattal, mely a https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/ honlapon érhető el.Amennyiben a jármű szivárgásvizsgálatának érvényességi ideje a műszaki vizsga után lejár, a jármű tulajdonosának / üzembentartójának gondoskodnia kell annak megújításáról, azonban a szivárgásvizsgálat két műszaki vizsga közötti érvényességi idejének lejárta nem vonja maga után a műszaki vizsga érvényességének lejártát.

 

NFM Közlekedési Hatóság Jármű Módszertani Főosztály elérhetősége: vqZiTJvgcqgeCcRG81lNGNTmmamFybXVtb2RzemVydGFuQG5raC5nb3YuaHU=

https://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/kapcsolat

 

NFM Nemzeti Klímavédelmi Hatóság elérhetősége:

fZCBPnCXadk5TUzmzbmt2aEBuZm0uZ292Lmh1

https://nkvh.kormany.hu/elerhetosegek1

 

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság