2026-2030. közötti időszak

NIMs Hitelesítési jelentés formanyomtatvány (kötelezően alkalmazandó)

III. Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket (NIMs) megalapozó adatszolgáltatás formanyomtatvány

Hidrogén referenciaérték alatt H2/CO keverékeket előállító létesítmények részére külön formanyomtatvány áll rendelkezésre angol nyelven. Az alábbi formanyomtatvány arra biztosít lehetőséget, hogy az említett létesítmények üzemeltetői jelentsék a hidrogénre vonatkozó referenciaérték alatt előállított keverékeket, amelyek nem tartoznak a hidrogén KN-kód alá, ezért nem tartoznak a CBAM hatálya alá:

III. Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket (NIMs) megalapozó adatszolgáltatás formanyomtatvány H2/CO keverék nem CBAM esethez

Nyomonkövetési módszertani terv (MMP) sablon

2026-2030 időszakra vonatkozó sablon berendezés EU ETS hatálya alóli kivételéhez

2021-2025. közötti időszak

Jelentéssablon (ALC sablon) meglévő és új belépők részére történő kiosztáshoz, a kiosztási mennyiség változásaihoz és működés beszüntetéséhez – EU ETS 2021-2025

Nyomonkövetési módszertani terv (MMP) sablon

Hitelesítési jelentés formanyomtatvány (kötelezően alkalmazandó)